Informace k předmětu IVS

Oficiální stránka předmětu pro aktuální rok: https://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IVS/

Oficiální stránka předmětu pro rok 2017/2018: http://www.fit.vutbr.cz/study/course-l.php?id=12211

Přednášky 2017/2018:

 1. Úvod, praktická pravidla pro psaní udržovatelného kódu, refaktorizace a efektivní využití IDE
 2. Testování software, TDD (Test-Driven Development) a jeho použití při vývoji v týmu
 3. Týmová spolupráce, komunikace, sdílení dat v týmu, základy návrhu a plánování projektu
 4. Systémy pro distribuovanou správu verzí, GIT (pptx s animacemi)
 5. Typy dokumentace, generování programové dokumentace z kódu, identifikace existujících komponent a využívání knihoven dostupných na různých platformách (pro tisk - bez animací)
 6. (a) Sestavení programů, Make, (b) Cmake a Qmake
 7. (a) Uživatelská rozhraní, (b) Knihovny pro tvorbu GUI
 8. Debugging, bugtracking, QA a základy profilingu
 9. Půlsemestrální zkouška (mimo přednášku) a (omlouváme se za posun, ale hned po Velikonocích raději ne)
  Nasazení programů (vč. tvorby debianního balíku), tvorba instalátoru s využitím CPack (pro Linux i Windows) a tvorba instalátoru pro Windows
 10. Demonstrační cvičení letos odpadne kvůli státnímu svátku v posledním týdnu výuky - lze využít záznam z loňského roku. V případě většího zájmu studentů jej zrealizujeme v náhradním termínu mimo přednášky.
 11. Půlsemestrální zkouška (v pondělí 9. 4. 2018 od 20:00 v D105 - pokrývá prvních 8. přednášek) a
  Urychlování výpočtů, možnosti paralelizace a (pokročilý) profiling
 12. Programovací jazyky a paradigmata, SWIG a práce se starším kódem
 13. Přednáška pozvaného experta z firemní praxe
 14. V 1. týdnu zkouškového období prezentace výsledků projektů (obhajoby)

Projekty 2017/2018:

 1. Definice testů (18 bodů)
 2. Projekt zaměřený na spolupráci v týmu (52 bodů) - obhajoba v 1. týdnu zkouškového období
 3. Úkoly k procvičení - zejména pro 1. ročníky doporučeno vyzkoušet před půlsemestrálním testem

Přednášky 2016/2017:

 1. Úvod, praktická pravidla pro psaní udržovatelného kódu, refaktorizace a efektivní využití IDE
 2. Testování software, TDD (Test-Driven Development) a jeho použití při vývoji v týmu
 3. Týmová spolupráce, komunikace, sdílení dat v týmu, základy návrhu a plánování projektu (pro tisk - méně animací)
 4. Systémy pro distribuovanou správu verzí, GIT (pptx s animacemi)
 5. Typy dokumentace, generování programové dokumentace z kódu, identifikace existujících komponent a využívání knihoven dostupných na různých platformách
 6. (a) Sestavení programů, Make, (b) Cmake a Qmake
 7. (a) Uživatelská rozhraní, (b) Knihovny pro tvorbu GUI
 8. Debugging, bugtracking, QA a základy profilingu
 9. Půlsemestrální test a demonstrační cvičení
 10. Nasazení programů (vč. tvorby debianního balíku), tvorba instalátoru s využitím CPack (pro Linux i Windows) a tvorba instalátoru pro Windows
 11. Urychlování výpočtů, možnosti paralelizace a (pokročilý) profiling
 12. Programovací jazyky a paradigmata, SWIG a práce se starším kódem
 13. Přednáška pozvaných expertů z firemní praxe
 14. V 1. týdnu zkouškového období prezentace výsledků projektů (obhajoby)

Projekty 2016/2017:

 1. Definice testů (18 bodů)
 2. Projekt zaměřený na spolupráci v týmu (52 bodů) - obhajoba v 1. týdnu zkouškového období
 3. Úkoly k procvičení - zejména pro 1. ročníky doporučeno vyzkoušet před půlsemestrálním testem

Přednášky 2015/2016:

 1. Úvod a praktická aplikace unixové filosofie při programování
 2. Testování softwaru
 3. Identifikace existujících komponent, využívání knihoven dostupných na různých platformách, programy pro sestavování, příklady: make, cmake, configure, SWIG, GTK - Glade
 4. IDE, sestavení a nasazení programů, příklady: projekty v installjammeru, Zdrojové soubory programu (k tvorbě balíku či instalátoru; Qt4; Java; Python) Komplet balík
 5. Generování programové dokumentace z kódu, plánování, sdílení dat v týmu (pro tisk bez animací)
  text k prezentaci
  ukázkový applet s vygenerovanou dokumentací
  video ke generování dokumentace (stručná ukázka místo té, co z technických důvodů nebyla na přednášce)
  video k MS Project
 6. Systémy pro distribuovanou správu verzí, GIT
  – Podrobnější přednáška z r. 2010 od M. Schmidta
  – The Git Community Book
  – Learn Git in 20 Minutes (video tutorial)
  – Git screencast (video s ukázkou založení repozitáře a práce s ním)
  – Steve Bennett – 10 things I hate about Git
 7. Odhalování chyb, profiling, debugging (2014/2015)
 8. Uživatelská rozhraní
 9. Půlsemestrální test (detaily k hodnocení a pokyny viz popis termínu v IS FIT)
 10. Programovací jazyky a paradigmata (příklady) (2014/2015)
 11. Urychlování výpočtů, možnosti paralelizace (příklady) (2014/2015)
 12. Přednáška pozvaných expertů z firemní praxe (pravděpodobně nebude povolen streaming ani záznam)
 13. Prezentace výsledků projektů (výběr ze souborů se zkušenostmi 2014/2015 a 2015/2016)

Projekty 2015/2016:

 1. Definice testů a profiling (20 bodů) – zadání, zdrojový kód, deadline 29. března 2016 (dotazy k zadání pište primárně do fóra v IS FIT, projekt bude hodnotit RNDr. Petr Škoda)
 2. Projekt zaměřený na spolupráci v týmu (50 bodů)
 3. Úkoly k procvičení - zejména pro 1. ročníky doporučeno vyzkoušet před půlsemestrálním testem

ivs.fit.vutbr.cz

Server ivs.fit.vutbr.cz slouží k výuce předmětu IVS (Praktické aspekty vývoje software) na FIT VUT v Brně. Po zadání projektů bude sloužit k testování projektů a bude na něm možné vytvořit repozitáře pro týmové projekty.

Přihlašovací údaje budou zapsaným studentům zaslány e-mailem začátkem 2. týdne semestru. Máte-li přihlašovací údaje a nemůžete se připojit, pište na dytrych@fit.vutbr.cz (pro rychlejší diagnostiku problému prosím zašlete IP adresu, ze které se připojujete).